Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover
4
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (21)
8
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (11)
25
22
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NURSE PCRU

วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์.

Honor Award

Nurse News

แสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ณ...

ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...

ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...

ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเนินพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...