Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover
4
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (21)
8
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (11)
25
22
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NURSE PCRU

วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์.

Honor Award

Nurse News

ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัชรชัย จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566”...

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566...