Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover
4
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (21)
8
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (11)
25
22
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NURSE PCRU

วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์.

Honor Award

Nurse News

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่...

บรรยากาศวันแรก ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บรรยากาศวันแรก บูทคณะพยาบาลศาสตร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “ Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล...

แสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน...

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดใหญ่ทั่วทั้งมหาลัย ณ...