วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ […]
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ Easy English for […]
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 […]
บรรยากาศวันแรก บูทคณะพยาบาลศาสตร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “ Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ […]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดใหญ่ทั่วทั้งมหาลัย ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี […]
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ […]