Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover
4
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (21)
8
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (11)
25
22
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NURSE PCRU

วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์.

Honor Award

Nurse News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน Simulation based education มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา...

การจัดประชุมและรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 19 พ.ค.2566 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าพบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...