วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนหนองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ […]