Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover
4
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (21)
8
Photocentric with Wavy Border Real Estate Advisor Facebook Cover (11)
25
22
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NURSE PCRU

วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์.

Honor Award

Nurse News

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าพบ ผอ. รพ. เพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาล

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์...

อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าพบ ผอ. รพ. ค่ายพ่อขุนผาเมือง ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาล

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ชาตะวิถี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์...

ข่าวดี .. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีมติอนุมัติ...