อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ท่านนายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed