วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ รับการเข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ […]