อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed