วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่างๆ อาทิ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไปในอนาคต

👉👉www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed