วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่างๆ อาทิ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไปในอนาคต

👉👉www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed