วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่างๆ อาทิ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไปในอนาคต

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed