นายแพทย์ นิธิ ประจงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมให้กำลังใจและชื่นชม “บุคลากร และทรัพยากร มีความพร้อมทุกด้าน”
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ นิธิ ประจงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ท่านได้มีนโยบายให้ใช้ศักยภาพห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ในหลักสูตรของคณะ และการฝึกอบรม โดยท่านได้ให้คำแนะนำและแนวทางต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *