วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ Easy English for PCRU Staff ณ ห้องประชุมศรีชมภู ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้มาใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ภาพข่าว: Facebook fanpage : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ – Language Institute of PCRU ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed