วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดใหญ่ทั่วทั้งมหาลัย ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี อาคารช่ออินทนิล และบริเวณเส้นทางหลักมหาวิทยาลัย

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *