คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566

เวลา 18.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขบวนผู้รำเข้าร่วมกิจกรรมในการรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา จำนวน 2,566 คน โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2566

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา ขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ การแสดงแสงสีเสียง การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และกิจกรรมที่น่าสนใจ อื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับชุดที่ใช้สวมใส่ในการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาในครั้งนี้ มีความหมายดังนี้ เสื้อสีขาวหมายถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อพระพุทธมหาธรรมราชาและพระพุทธศาสนา ผ้าสไบสีเขียว หมายถึง ใบไม้ เป็นสีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังหมายถึงเกษตรอันอุดมสมบูรณ์, ส่วนโจงกระเบนสีน้ำตาล หมายถึง เปลือกของมะขามหวาน อันเป็นผลไม้สัญลักษณ์ประจำของจังหวัดเพชรบูรณ์

การรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาของคนเพชบูรณ์ ที่มีต่อองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อันเป็นจุดรวมใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนั้น ทุกคนยังมีความเชื่อว่า หากได้มารำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาแล้ว จะบังเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและหน้าที่การงาน ตลอดจนเกิดความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองตลอดไป

Categories:

Tags:

Comments are closed