คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HEART OPEN HOUSE PCRU 2023 “OH HO 50th PCRU” วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหม่ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ มีคณาจารย์ น้องๆนักศึกษา นักเรียนจากทุกสถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Categories:

Tags:

Comments are closed