วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีนโยบายในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดตั้งอาคารที่ใช้สำหรับจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ : nurse.pcru.ac.th

Categories:

Tags:

Comments are closed