วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ชาตะวิถี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีการรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพรียง

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

httpswww.facebook.com50yearpcru

Categories:

Tags:

Comments are closed