วันที่ 19 พ.ค.2566 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมและต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการแนะนำการปฏิบัติตามเกณฑ์ และข้อบังคับ ต่าง ๆ อาทิ เกณฑ์องค์กรและการบริหาร อาจารย์ แผนการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน และ ห้องสมุด เป็นต้น

โดยการประชุมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed