วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักการปฏิบัติตนในการอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดย […]