พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 […]