ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ภายใต้โดเมน pcru.ac.th ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

Categories:

Tags:

Comments are closed