วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 Open House เปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านพยาบาล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โซนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ “Rockstar Healthy Dance Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Categories:

Tags:

Comments are closed