วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักการปฏิบัติตนในการอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดย  อาจารย์รัตติยา วงศ์ลาภพานิช และอาจารย์พวงแก้ว แสนคำ เรื่อง การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED โดย อาจารย์ ดร.สกาวรัตน์ ทวีนุต ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed