อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567  ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาพ : Facebook Fanpage: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed