วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฯ พร้อมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed